Organizacja Zakładowa ,,Solidarność”-80 NSZZ przy Banku Millennium

Terminy spotkań negocjacyjnych

Sty 9, 2020

2 stycznia 2020 r. Bank Millennium na podstawie art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników zawiadomił naszą organizację związkową o okolicznościach dotyczących zamierzonych zwolnień grupowych w okresie 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2020 r. w ilości do 260 etatów w podziale na różne grupy zawodowe.

Zostały zaplanowane spotkania negocjacyjne w terminach:

– 10. 01. 2020 r.

– 17. 01. 2020 r.

– 24. 01. 2020 r.