Organizacja Zakładowa ,,Solidarność”-80 NSZZ przy Banku Millennium

Zaproszenie

Sty 9, 2020

Drodzy koledzy koleżanki – Członkowie społeczności Millennium Banku

Dziękujemy za wszystkie spływające do nas słowa poparcia. To budujące, jak wiele jest osób, które wspiera nas dobrym słowem. Część z Was zdecydowała się już wstąpić do Naszej Organizacji z czego bardzo się cieszymy .

Pragniemy powitać nowych członków oraz serdecznie zaprosić do wstępowania do Naszej Organizacji Zakładowej Solidarność- 80 wszystkich, którym bliskie są podejmowane przez nas inicjatywy.

Zapraszamy do złożenia deklaracji która można przesłać na adres:

Wodeckiego 4/28
Jastrzebie Zdrój 44-335

lub na adres mailowy:

kontakt@solidarnosc80bankmillennium.pl

Kto może zostać Członkiem naszej organizacji?

1. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją ludzi pracy, powołaną do reprezentowania i obrony ich praw, interesów zawodowych i socjalnych.

2. Związek zawodowy jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji.

Art.2.1.1) Prawo tworzenia i wstępowania do związków zawodowych mają pracownicy bez względu na podstawę stosunku pracy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, jeżeli nie są pracodawcami.

Czyli Członkiem naszej organizacji może zostać każdy pracownik Millenium Banku.