Organizacja Zakładowa ,,Solidarność”-80 NSZZ przy Banku Millennium

Dokumenty

Do pobrania

DEKLARACJA
CZŁONKOSTWA 

USTAWA 
z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych

USTAWA
z dnia 24 czerwca 1983 r.
o społecznej inspekcji pracy

USTAWA
z dnia 24 lipca 2015 r.
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

STATUT NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” -80

USTAWA
z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników