Organizacja Zakładowa ,,Solidarność”-80 NSZZ przy Banku Millennium

Komisja zakładowa

Komisja rewizyjna

Poznaj Nas!

Działając razem możemy więcej

 

Organizacja Zakładowa powstała z inicjatywy pracowników mobilnych w Departamencie Kredytów Trudnych w dawnym Euro Banku.  Grupa wieloletnich pracowników z pomocą Regionu Śląskiego Solidarność-80 postanowiła powołać do życia Organizację Zakładową Solidarność -80 NSZZ przy Banku Millennium.

Jesteśmy Nowoczesną Organizacją z ugruntowanymi wartościami, cechuje Nas rzetelność, odpowiedzialność oraz konsekwencja w działaniu. Nie jesteśmy ani młodzi, ani starzy, jesteśmy po prostu doświadczeni i ambitni.

Zawsze negocjujemy i walczymy dla Was do końca !

Głównymi celami naszej Organizacji jest poprawa warunków pracy i płacy,

czuwamy nad przestrzeganiem Kodeksu Pracy oraz przepisów BHP,

pracujemy nad utworzeniem transparentnego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,  liczymy się z Waszym głosem przeprowadzając ankiety, codzienne rozmowy, słuchając Waszych uwag.

Bierzemy czynny udział w tworzeniu  regulaminów i mamy realny wpływ na końcowy ich kształt.

Chcemy powołać do życia społecznych inspektorów pracy, którzy będą czuwać nad przepisami prawa Pracy oraz BHP.

Chronimy  członków OZ Solidarność 80 zgodnie z ustawą o związkach zawodowych oraz  zajmujemy  się indywidualnymi problemami naszych członków.

Jesteśmy pośrednikiem między pracodawcą i pracownikiem.

Waszym głosem, czuwamy  nad przestrzeganiem kodeksu pracy i w razie potrzeby reagujemy 

W naszych działaniach jesteśmy ukierunkowani na budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji. Dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć wspaniałe i efektywne środowisko pracy dla pozytywnych ludzi z pasją. Szczerze wierzymy, że działając razem możemy więcej.

Dlatego też zapraszamy wszystkich do poparcia naszej inicjatywy poprzez wysłanie deklaracji członkowskiej na adres korespondencyjny lub bezpośredni kontakt z nami. Pamiętajcie razem możemy więcej. 

 Jesteśmy otwarci na współpracę, reprezentuje nas Komisja Zakładowa w składzie:

 

Przewodnicząca: Anna Ogon
Wiceprzewodniczący: Artur Jędrzejewski
Członek prezydium: Mariusz Szychowiak

Jeżeli jesteś osobą zaangażowaną i chcesz tworzyć lepszą jakość w naszym Banku, wierzysz w ludzi i chcesz działać na rzecz poprawy pracy – zapraszamy Cię do Nas.

 

Dokumenty

Do pobrania

USTAWA 
z dnia 23 maja 1991 r.
o związkach zawodowych

USTAWA
z dnia 24 czerwca 1983 r.
o społecznej inspekcji pracy

USTAWA
z dnia 24 lipca 2015 r.
o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego

STATUT NSZZ “SOLIDARNOŚĆ” -80

USTAWA
z dnia 13 marca 2003 r.
o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy
z przyczyn niedotyczących pracowników