Organizacja Zakładowa ,,Solidarność”-80 NSZZ przy Banku Millennium

Zapraszamy do wypełnienia anonimowej ankiety

Lut 11, 2020

Drodzy koledzy koleżanki – Członkowie społeczności Millennium Banku

Zapraszamy do wypełnienia ankiety w sprawie ZFŚS.

Zależy nam na poznaniu Twojej opinii. Ankieta jest anonimowa.

Wasza komisja Zakładowa

Anna Ogon
Artur Jędrzejewski
Mariusz Szychowiak