Organizacja Zakładowa ,,Solidarność”-80 NSZZ przy Banku Millennium

WARUNKI POROZUMIENIA ZWOLNIEŃ GRUPOWYCH

Sty 24, 2020

Możemy potwierdzić, że zwolnieniami grupowymi zostanie objęte 260 osób w terminie od 01.02.2020 do 31.03.2020 w różnych grupach zawodowych.

Pracodawca przychylił się do postulatów O.Z. Solidarność-80 NSZZ przy Banku Millennium.

Zostały ustalone korzystne odprawy dla pracowników wykraczające poza gwarancje ustawowe.

Została ustalona kwota bazowa w wysokości 6 tysięcy i jest wielokrotnością uzależnioną od stażu pracy zwalnianego pracownika.

Pracodawca obejmuje również zwolnionych pracowników świadczeniem niepieniężnym w postaci prywatnej opieki medycznej w okresie 6-mcy od zwolnienia.

Jako Organizacja Związkowa uznajemy porozumienie jako sukces i korzystne rozwiązanie dla zwalnianych pracowników.